Współpraca Studio Blu z platformą Showmax opierała się na:

  • zarządzaniu i zabezpieczaniu treści na platformie vod Showmax,
  • kontroli jakości plików wyjściowych,
  • synchronizacji ścieżek dźwiękowych,
  • kodowaniu treści,
  • tłumaczeniu oraz przygotowywaniu napisów i nagrywaniu lektora.